Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2014

00:00
Miałem wrażenie, że łączy nas wspólna tajemnica. To uczucie, gdy chcemy przebywać z tą jedną osobą. Jakbyśmy rozumieli coś, czego inni nie pojmują. Mogłem jej się zwierzyć ze wszystkiego. W moim życiu nigdy nie było kogoś takiego. Czułem, że wreszcie mogę być sobą. Bez wstydu, bez zażenowania.

December 16 2013

09:08
„Każdy w każdej chwili może dostąpić zbawienia, bez pomocy biskupów. Chrześcijaństwo to droga do pogłębiania wiedzy. Religia pomaga nam tylko odkryć, że tak naprawdę jesteśmy nieśmiertelni, ponieważ śmiertelne ciało nie jest istotą naszego bytu. Wszystkie nasze problemy wynikają z faktu, że utożsamiamy się z naszymi ciałami. Aby dostąpić zbawienia musimy przejść inicjację musimy odrodzić się jako nowe istoty. Synowie Boga, tacy jak Chrystus, Ozyrys czy Dionizos. Wszyscy jesteśmy Synami Bożymi i staniemy się nimi po inicjacji, czyli opowieść o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu powinniśmy odbierać jako alegorię. Alegorię, która pomoże nam przejść inicjację. POZNAJ SIEBIE”

October 07 2013

23:44
Czy wszys­tko po­zos­ta­nie tak sa­mo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dzi­wić się mo­jej śmier­ci - za­pomną. Nie łudźmy się, przy­jacielu, ludzie pog­rze­bią nas w pa­mięci równie szyb­ko, jak pog­rze­bią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszys­tkie nasze prag­nienia odejdą ra­zem z na­mi i nie zos­ta­nie po nich na­wet pus­te miej­sce. Na ziemi nie ma pus­tych miej­sc.
Reposted byegoisttka egoisttka

August 04 2013

00:29
Świat istnieje tylko o tyle, o ile jest postrzegany
— Schopenhauer

June 28 2013

17:47
"Nie teraz" to najlepsza data na ślub.

June 17 2013

20:25
Śpij, jedz, stań na wysokości zadania.

May 20 2013

17:28
Żeby spełniło się marzenie, trzeba umieć czekać. Zastanowić się i być cierpliwym.
Podobnie jest z łowieniem ryb czy odzyskaniem kobiety...
Reposted byeloiseisme eloiseisme

April 20 2013

23:52
zwodzi, wabi, odpycha, obiecuje, zwleka, wyznaje miłość, znika następnego dnia.

April 17 2013

18:40
Play fullscreen
Życie
Reposted byadhara adhara

April 08 2013

21:50
nie chodzi o fakt, lecz chodzi o zasadę
dostaniesz karę, chuj na ciebie kładę
— szukaj i lataj typa co się pod ziemię zapadł

April 02 2013

15:19
W moim innym świecie możemy gadać do rana
I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania
I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania
I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas

W moim innym świecie nawet gdy jest ciężko
Tylko razem zawsze lądujemy miękko
I łączy nas namiętność, z której mogą szydzić
Lecz dopóki jesteś ze mną nie mamy się czego wstydzić
Pezet - W moim świecie

February 25 2013

21:43
Ostatni moment zamyka drzwi, gdy bliski człowiek z miłości drwi
Jak dupa, która niby ma intencje szczerze, a za plecami rucha sie z frajerem
To koniec, niech odbija w swoją stronę, bo to już ostatni moment.

February 10 2013

18:15
Ja wiem, że jest warto i nic się nie zmienia
Warto szukać szczęścia wtedy gdy go nie ma.

January 16 2013

12:12
życie bywa słodkie,

lecz czasami tak bywa,

że jeśli bywa słodkie

to idzie się porzygać

January 06 2013

10:41
7239 ba15

December 01 2012

21:17
Wiem czego chcę, jestem już ukształtowany
Mimo że ten nasz świat jest aż tak pojebany
Jestem ponad, bo na chuj jest mi ta cała batalia
Pierdolę ten gnój i od tego się uwalniam
Na chuj mi problemy, dużo ich w życiu miałem
Mam swój plan, sam mam to czego chciałem
I się jaram przy tym sam, sam sobie wybrałem
A uwierz, że w swoim życiu już niejedno widziałem

November 25 2012

16:26
Jej oczy patrzą nie na Ciebie a czas mija.

October 20 2012

14:52
Byłem na dnie spalając się jak Kazik
Dla takiej jednej co zło jej weszło w nawyk
Może przeze mnie ale chciałem to naprawić nadaremnie
Bo chyba ona już zła pozostanie..
— mentalne blizny

September 17 2012

22:20

September 02 2012

13:15
Trudno żebym równo miał sufit ułożony.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl